fbpx

CVETNE ESENCIJE I SUPTILNI NIVOI DUŠE

Cvetne esencije i balansiranje emocija pomoću njih jeste jedan od onih široko rasprostranjenih metoda jer su svima dostupne, jer su apsolutno prirodne i jer se divno mogu uklopiti i sa nekim drugim praksama. Patricija Kaminski, jedna od suosnivačica FES-a (društvo za cvetne esencije, najjednostavnije prevedeno) podstiče praktičare da pokušaju da sagledaju i širu sliku i da kombiniju floriterapiju i sa ostalim praksama. Mada, kako i sama kaže, nije neophodno jer nije svima lako izaći van okvira. 

Cvetne esencije i suptilni nivoi ljudske duše spakovani u kofer.
Photo by Jill Wellington from Pexels

Kaminska i Ričard Kac su započeli pravljenje cvetnih esencija od severnoameričkih biljaka. Svoju praksu temelje na Bahovoj školi i osnove rada sa klijentima su slične, skoro iste kao i kod Bahovih praktičara. No, oni svojim radom podstiču sve nas da tražimo što bolje modalitete za primenu. Ono što mi je od početka rada bilo interesantno jeste primena cvetnih esencija kroz nivoe ljudske duše. Tačka od koje krećemo, jesu same kapi. Ali, kako sam ovde napisala ovakav rad zahteva fleskibilnost i od praktičara i od osobe sa kojom radi. Poenta našeg zajedničkog rada jeste da vidimo šta se krije iza određenih emocionalnih i mentalnih stanja.

Odakle krećemo

Cvetne esencije su polazna tačka u radu. Kasnije se naslanjamo i na arhetipove, astrologiju, umetnost, mitologiju, bajke, veru, tradiciju, običaje i druge oblike ljudskog znanja akumulirane kroz istoriju. Patricija Kaminska nam  je dala širok okvir za rad, ne obavezujući nas da sledimo samo jedan striktno zacrtan put. Motiviše nas da prevaziđemo ustaljeni intelektualni pristup i da se oslonimo na svoje potencijale, intuiciju. Da u radu koristimo i umetnička dela, filmove, knjige, slike koji bi nam pomogli da dođemo do srži ukorenjenih problema, ograničenje, nedostataka.

Njena ideja jeste da se prirodni sistem koji nam daje širok dijapazon cvetnih esencija poveže sa onim što je naša realnost od ličnih i kolektivnih uverenja, do univerzalnosti umetnosti i umetničkih poruka. Ovaj sistem takođe nije ograničen samo na Kalifornijske kapi, već na bilo koji sistem jer je i poruka bilja univerzalna i ne zna za ograničenja ni prostorna, ni vremenska ni kulturološka.

Suptilni nivoi ljudske duše

Ona je nivoe ljudske duše podelila na osam. Svaki nivo nam pomaže da istražimo jedno polje duše i da na taj način pomognemo i klijentu da ga bolje razume i da shvati koje potencijale u svakom od tih polja može da nađe, ali i na kojima treba da poradi, ili čime su blokirani. U tome nam nekad nije dovoljan samo razgovor. I kapi. Zato kombinujemo sve što bi moglo da bude korisno i blagorodno za dušu onog ko putuje ka sebi. Učimo da sagledamo sebe van samo jedne dimenzije.

Poenta rada po ideji Patricije Kaminski jeste da se kroz rad sa klijentima stigne i do dubljeg nivoa koji nadilazi same cvetne esencije. I da se klijent nauči da promenom mišljenja, obrazaca, pa i prihvatanjem nekih novih pristupa kao što je biblio ili filmska terapija shvati da je sve već u nama – jer sve što se nama dešava, dešavalo se mnogo pre nas, i dešavaće se, jer su emocije univerzalne, kao i teme koje umetnici obrađuju, samo im u različitim epohama prilaze na različite načine. Kao što i mi krećemo iz različitih pravaca ka istom cilju.

Sedam nivoa jesu nastavak sistema dr Baha i njegove filozofije u tretiranju čoveka. Oni ukazuju na uzrok traume i na njegove spoljne manifestacije, kako fizičke, tako mentalne i emocionalne. Tako da, koristeći cvetne esencije, a prateći odgovarajući nivo duše, mi radimo i na spoljnim ispoljavanjima simptoma, ali i na dubljoj, duhovnoj ravni gde se u stvari krije uzrok.

Termin meta treba razumeti samo kao objašnjenje na čemu radimo kad radimo na unutrašnjem nivou. Čak bih rekla i da je svaki rad na emocijama, na duši meta jer ono na čemu radimo nije opipljivo, ne opažamo ga čulima i često je nerazumljivo za naš svesni um. Često je to što nam izmiče, što je apstraktno upravo ono što pokušavamo da razrešimo. Tih sedam nivoa tiču se čoveka, njegove ličnosti. A osmi nivo je sublimacija svih prethodnih i to je već taj suptilni nivo koji nas stavlja u ravan za širim, univerzalnim, s Zemljom kao celinom svih bića. To je nivo kome jednog dana svi stremimo, ali iskreno o njemu vam trenutno malo mogu reći jer nisam ni sama prošla, niti sam i sa kim stigla do toga. I ko zna da li ćemo se u neko skorije vreme i doticati, ali kad stignemo pišem i  o tome.

Cvetne esencije i broj 7

Dr Bah je ovaj broj koristio u organizaciji  svog sistema od 38 cvetnih esencija. Broj 7 ima i ezoteričke i filozofske konotacije u našoj kulturi. Sedam dana u nedelji, sedam čakri, sistem od 7 kristala, 7 endokrinih žlezda. Broj sedam, što ni ja nisam znala, u nekim se drevnim tradicijama smatra brojem nevinosti zbog svog neuklopljivog geometrijskog oblika. Kad stignemo do osmog nivoa mi smo u stvari stigli do beskonačnosti jer se tako obeležava i simbolično beskonačnost.

Polazimo uvek od onog nivoa duše u kom je klijent naslabiji. Gde mu treba najviše podrške, ojačavanja i stvaranja uporišnih tačaka ako u budućnosti ponovo bude imao krizu na tom nivou.  To je nivo na kom počinjemo sa promenom i ulazimo u unutrašnji svet osobe. To je trenutak kada, upoznajući osobu, intuitivno sklapamo i druge metode koje ćemo koristiti kao podršku u radu.

Esencije su, prema Kaminskoj, ključevi koji otvaraju vrata svakog od ivh nivoa. Svaki nekom svojom suštinom doprinosi radu na nedostacima, potrebama, obascima, traumama.

Rad po noviima nam omogućava da radimo istovremeno i na određenom posebno izdvojenom izazovu, ali i na čitavoj osobi. Sedam nivoa (i osmi nadnivo) su cela osoba kada ih posmatramo kao celinu, a opet svaki od njih nam omogućuje da iz celine izdvojimo i najslabiju kariku. Tako su naši nivoi put ka isceljenju,  ili komplementarni sistem koji će pomoći nekoj drugoj tehnici da odradi priču do kraja. Čitamo se i ovde.

 

 

 

  •  
  •  
  •  
error: Content is protected !!