fbpx

ADHD KOD ODRASLIH I TERAPIJA BAHOVIM KAPIMA

Mislila sam da je ADHD vezan samo za dečji uzrast. Naravno, nisam lekar, ni klinički psiholog i nisam dolazila u kontakt sa ovim izazovom. Onda sam od nekoliko žena čula da im je dijagnostifikovan ovaj poremećaj. Zainteresovalo me je kako se to kod njih manifestuje i koje probleme u životu one imaju zbog toga. Znate da su moj fokus žene, pa sam prelistavala neke svoje starije beleške o klijentkinjama, i poredila ono što su mi govorile i što smo tretirale Bahovim kapima, ali ja to tada nisam povezivala sa poremećajem pažnje. I shvatila da sam poštovala upravo princip dr Baha.

Pomozi osobi, shvati kako se ona oseća povodom određenog stanja, i tako ćeš joj pomoći da bude u balansu. 

Prvo, za one koji ne znaju ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), ili poremećaj pažnje s hiperaktivnošću, jeste neurobiološki poremećaj koji često počinje u detinjstvu, i može trajati i kad odrastemo. Ovaj poremećaj može uticati na svakodnevne aktivnosti, radnu efikasnost i međuljudske odnose.

Navešću nekoliko specifičnih simptoma koji se često javljaju kod odraslih žena s ADHD-om, a koje sam primetila i ja tokom razgovora sa klijentkinjama.

Problemi s pažnjom: Odrasle žene s ADHD-om često imaju teškoće u održavanju pažnje na zadacima koje smatraju dosadnima ili nedovoljno stimulativnima. Peru sudove do pola jer su se setile da bi mogle da srede nešto u kupatilu, a onda se na putu do tamo sete da ne znaju da li su zaključale vrata i na kraju pozovu prijateljicu zaboravljajući da je sve krenulo iz kuhinje. Ove osobe mogu biti brzo ometene spoljašnjim podražajima ili imati poteškoća u organizovanju misli i koncentraciji na jedan zadatak.

Nedostatak organizacije: Poteškoće u organizaciji i planiranju su jedan od simptoma kod odraslih žena s ADHD-om.  Ako imate problem sa upravljanjem vremenom, ako gubite stvari, ne znate gde ste ih ostavili, ako ne stižete da se spremite na vreme, ako stalno kasnite, a ne radite to namerno, već imate osećaj da vam vreme proklizi kroz prste, moguće je da imate poremećaj pažnje. A to jako remeti život jer onda trpi i posao, i deca, i prijateljice, i roditelji i komšije jer nikako da sve uklopi u jednu organizovanu celinu.

Impulsivnost: Impulsivno ponašanje je još jedan simptom koji se može pojaviti kod odraslih žena s ADHD-om. To može uključivati donošenje brzih odluka bez racionalnog sagledavanja posledica, brzopletost,  prekidanje drugih ljudi tokom razgovora. To može biti pogubno i za kućni budžet ili dovesti do gomilanja nepotrebnih stvari, na primer.

Emocionalna nestabilnost: Odrasle žene s ADHD-om mogu imati izražene promene raspoloženja i poteškoće u balansiranju emocija. Mogu se brzo preplaviti emocijama, osećati intenzivno uzbuđenje ili frustraciju.

Problemi s organizacijom prostora: Odrasle žene s ADHD-om često imaju teškoće u održavanju urednosti svog prostora. Prostor u kom žive je često prenatrpan stvarima, neuredan. Ova vrsta neorganizovanosti takođe može da dovede do  poteškoće u pronalaženju stvari, ostavljanja na mestima koja nisu za to predviđena,  ili mogu često zaboravljati gde su nešto ostavile.

Problemi u organizovanju svakodnevnih aktivnosti: Žene sa ovim poremećajem imaju izazov sa planiranjem svakodnevnih aktivnosti, s fleksibilnošću, kao i sa samokontrolom. Ovaj izazov se manifestuje prilikom obavljanja svakodnevnih zadataka ili prilikom suočavanja s promenama u dnevnoj rutini.

Naravno, sve što sam navela ne znači da neko ima ADHD. Moguće je da je osoba samo preumorna, ili u nekom trenutnom disbalansu koji je dovodi do zaboravljanja, nemira, impulsivnosti. No, ako prepoznajete sebe u ovim izazovima, i borite se sa njima duže vremena, nekad i čitav život, onda je možda vreme da proverite da li imate poremećaj pažnje.

Da li ćete to uraditi kod lekara, kliničkog psihologa, terapeuta neke druge prakse odluka je na vama. Bahove kapi ADHD ne tretiraju kao bolest, jer Bahove kapi nisu lek, već su sjajan izbor biljnih esencija za prevazilaženje izazova koje život pred nas postavi i pomažu nam da budemo u balansu. S ozbirom da se radi o širokoj lepezi pojava, izbor esencija se pravi prilikom razgovora s Bahovim praktičarem. On će na osnovu onog što se u razgovoru pokaže kao izazov praviti kombinaciju kapi za vas. Navešću samo nekoliko esencija koje mogu da budu od koristi kod ADHD, ali izbor je mnogo širi.

Wild Oat nam  može kada se osećamo  izgubljeno ili nismo sigurne koje korake da preduzmemo, da jasnije i šire sagledamo određenu situaciju i izađemo iz tog osećaja izgubljenosti.

White Chestnut se koristi da smiri naše misli. Pomaže  nam kod  problema sa prekomernim razmišljanjem ili brzim tokom misli.

Impatiens se koristi da postanemo smirenije i manje impulsivne. Može nam pomoći ako smo sklone reagovanju na prvu loptu, bez mnogo razmišljanja, ako često radimo nešto a da nismo prvo promislile,  ili teško kontrolišemo svoje nagone.

Sweet Chestnut je koristan za podršku emocionalnoj stabilnosti i smanjenju osećaja unutrašnje napetosti. Pomaže nam da se ne osećamo preplavljeno. Takođe je koristan e za intenzivne emocionalne reakcije.

 

Ako je ovo i vaš izazov, čujemo se <3

error: Content is protected !!